När har du förlitat
dig på rotation
idag?

Världsledande experter på rotation

SKF är en ledande global leverantör av lösningar för roterande utrustning. Vi kombinerar praktisk erfarenhet med ett omfattande produktutbud och kunskap inom lager, tätningar, smörjhantering, tillståndsövervakning och underhållstjänster.

En av våra styrkor ligger i förmågan att hela tiden utveckla ny teknik som ger kunderna konkurrensfördelar samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

SKFs produkter används över hela världen och i många olika roterande applikationer, alltifrån förnybar energi som vind- och havsbaserad kraft till tung industri som gruvdrift och metall-, massa- och pappersindustri. Våra produkter används också i såväl bilar och nyttofordon som i cyklar, skateboards och hushållsapparater.

0

MEDARBETARE

0

LÄNDER

> 0

DISTRIBUTÖRER

0

KUNDINDUSTRIER

Ett 32-årigt kontrakt för Berlins tunnelbana

VD RICKARD GUSTAFSON

”Vår breda kunskap och stora räckvidd ger oss en enastående plattform för att driva lönsam tillväxt”

Under 2021 hade vi en stadig tillväxt och förbättrade marginaler. Nu är vi fokuserade på att leverera på våra ambitiösa planer genom att öka takten på resan mot att bli en ännu mer innovativ, tillväxtfokuserad och lönsam industriaktör.

Ett starkt år för SKF

2021 var ett starkt år för SKF med stadig tillväxt och förbättrade marginaler. Utvecklingen var särskilt stark under första halvåret, medan den andra halvan av året såg tilltagande utmaningar i form av störningar i leveranskedjan och kostnadsinflation.

Nettointäkter

 

Rörelsemarginal

Cash flow

Intelligent and clean growth

Vi har definierat ett strategiskt ramverk kring begreppen ”intelligent and clean”. Med ”intelligent” menar vi förmågan att förse våra kunder med uppkopplade och kundanpassade lösningar och att utnyttja teknik för att göra vår verksamhet effektivare. Med ”clean” refererar vi till vår förmåga att möjliggöra en mer hållbar industri och samtidigt bedriva vår egen verksamhet på ett transparent och ansvarsfullt sätt. De här koncepten vägleder oss när vi påbörjar en spännande resa för att bli en mer fokuserad, innovativ och lönsam industriaktör.

Ett annat SKF 2030

Vår strategi för att nå detta

Decarbonizing in progress

SKF har under många år arbetat med lösningar på klimatproblemen. Vi har dokumenterad erfarenhet och vi är övertygade om att vi kommer att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i våra fabriker. Vi anskaffar eller producerar redan hälften av den elektricitet vi använder från förnybara källor. 2030 ska detta vara 100% på varje SKF-anläggning i hela världen. Till 2050 ska hela vår leveranskedja, från råmaterial till levererade produkter, ha nettonollutsläpp.

Möjliggöra cirkulär ekonomi genom ny teknik

Omvandla skadlig användning av industriolja till en tillgång

Vi är SKF

SKF sysselsätter över 42 000 personer världen över. Att vara en del av ett globalt företag med närvaro inom nästan varje industri innebär stora möjligheter. Möt några av dem som bidrar till att göra SKF till kundernas förstahandsval som teknisk samarbetspartner.

Maya Chaudhari

”Min roll är att fokusera på cleantech och hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att ta tillvara affärsmöjligheter för SKF som kan bidra till arbetet med klimatförändringarna.”

Maya Chaudhari
Cleantech Director
Lansdale, USA

Jakub Duszczak

”Jag hjälper våra fabriker på deras digitaliseringsresa. Jag ser till att de förstår fördelarna och utmaningarna och hur de ska lösa sina svåraste problem på bästa möjliga sätt.”

Jakub Duszczak
Digital Deployment Champion
Poznan, Polen

Malonie Guha

”Som avdelning förväntas vi ligga i framkant inom innovation. Med hjälp av automatisering och moderna verktyg är vår högsta prioritet att leverera framtidsinriktade lösningar.”

Malonie Guha
Global Quality Manager
Göteborg

Renato Neves

”Jag trivs bäst med mitt jobb när jag kan lära mig av mina kollegor. Att använda detta i praktiken och skapa kundvärde motiverar mig mycket.”

Renato Neves
Global Manager, Head of Digital Ecosystems & Partnerships
Göteborg

Harshali Patil

”SKFs strategi att fokusera på framtidens medarbetare genom att utveckla och göra dem delaktiga i vår resa med leantillverkning och digitalisering är avgörande för att skapa en kultur genomsyrad av innovation.”

Harshali Patil
Pune, Indien
Operator in Maintenance Department

Jorge Yanez

”Jag började på SKF för ett år sedan och jag trivs väldigt bra. Jag känner mig som en del av ett team där det finns stora möjligheter att fortsätta utvecklas i företaget i framtiden.”

Jorge Yanez
R2R Chief Accountant
Madrid, Spanien

Yijun Zhu

”SKF ger sina medarbetare rätt att fatta egna beslut, något som möjliggör SKFs ledande ställning inom den allra senaste tekniken. Det är en situation som både SKF och medarbetarna vinner på.”

Yijun Zhu
Sales Manager, EV & OEM Customers
Shanghai, Kina

Rania Patsiopoulos

”Fantasi och kreativitet har alltid varit kärnan i SKFs verksamhet. Med kombinationen av tekniska specialister och en kundcentrerad säljkår som lyssnar på marknadens behov kommer SKF att ligga i framkant när det gäller innovation.”

Rania Patsiopoulos
Global Marine Accounts & Business Development Manager, SKF Marine Business Unit.
Aten, Grekland

Läs mer om SKF i årsredovisningen 2021

ÅK TILL TOPPEN